Collectieve Intelligentie
Studiewijzer

Versie: April 2020

Door het verzamelen van informatie over gebruikers van websites kunnen we een hoop leren over deze mensen, maar ook over groepen gebruikers. Collectieve Intelligentie verwijst naar het verwerken en begrijpen van dit soort informatie om gebruikers uiteindelijk beter te kunnen bedienen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door een profiel samen te stellen en aanbevelingen te doen voor alternatieve producten (recommendersystemen), of door de volgorde van resultaten bij een zoekopdracht te optimaliseren met behulp van de schijnbare interesses van een gebruiker (rankingsystemen).

In dit vak gaan we je leren hoe je dit soort informatie kan verkennen, verwerken, hoe je middels analyse interessante aspecten kunt vinden, en hoe je deze informatie kunt gebruiken om een recommender- of rankingsysteem te maken. In de eerste vijf weken leer je de technieken die nodig zijn om een recommender system te bouwen. Daarna krijg je in een groepsopdracht de ruimte om deze technieken toe te passen op een case en je creativiteit de vrije loop te laten.

Contact

Voor organisatorische en persoonlijke vragen stuur een mail naar progik@mprog.nl. Voor vragen over de opdrachten zie het kopje “Begeleiding” hieronder.

Simon Pauw
docent

Martijn Stegeman
examinator

Voorkennis

We verwachten dat je flink geoefend hebt met programmeren in Python en met basale statistische begrippen.

Planning

De verwachting is dat je zo’n 21 uur per week aan dit vak kwijt bent. Houd er rekening mee dat je best wat meer tijd kwijt kan zijn, studenten verschillen nu eenmaal en programmeren kost tijd.

Weken Activiteit Deadline
Week 1 Module 1  
Week 2 Module 1/2 Module 1, wo 8 apr
Week 3 Module 2/3 Module 2, vr 17 apr
Week 4 Module 3 Module 3, vr 24 apr
Week 5 Take-home tentamen do 30 apr
Week 6 Groepsproject Tussenrapport 1, vr 8 mei
Week 7 Groepsproject Tussenrapport 2, vr 15 mei
Week 8 Groepsproject Eindrapport, wo 20 mei
Week 9 Hertentamen ma 25 mei

Beoordeling

De weging voor het eindcijfer van dit vak is:

 • 50% individuele opdrachten (module 1 t/m 3)
 • 50% groepsproject
 • Het tentamen is pass/fail; je krijgt hier dus geen cijfer voor

Om het vak te halen moet je:

 • Minimaal een 5.5 gemiddeld halen voor de individuele opdrachten
 • Het tentamen gehaald hebben

Om mee te mogen doen aan het groepsproject moet je dus ook minimaal een 5.5 gemiddeld hebben gehaald voor de individuele opdrachten.

Begeleiding

Er is veel online hulp beschibaar voor dit vak. In eerste instantie gaat de hulp via het discussieplatform Ed. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging bij de start van het vak. Probeer hier je vraag zo duidelijk mogelijk te formuleren. Gebruik hierbij fragmenten van je code, maar copiëer nooit de hele code (anders maak je het je medestudenten te makkelijk om deze te kopiëren).

Als je er via Ed niet uitkomt kan je een afspraak inplannen met een assistent: Zoom

Tijdens het project krijg je een assistent toegewezen die je kan helpen. Je kan hiermee Zoom afspraken inplannen. Het is de bedoeling dat je tijdens het groepsproject in ieder geval één keer per week met de assistent afspreekt om je voortgang te bespreken.

Bezetting zoom/ed:

Je kan hieronder vinden op welke tijden er Zoom-hulp aanwezig is:

  ma di wo do vr
tijd          
09 - 11          
11 - 13 elke week week 16, 20, 21 elke week elke week week 16, 17, 19, 20
13 - 15 elke week elke week elke week elke week elke week
15 - 17 elke week week 14, 15, 17, 21 elke week elke week week 14, 16,17, 19

Je kan op Ed altijd vragen stellen, ook buiten de boevengenoemde tijden, maar dit zijn ook voor Ed de momenten waarop je het snelste antwoord kan verwachten.

Hoorcolleges

Voor dit vak hebben we twee type hoorcolleges: Technische colleges en gastcolleges. De technische colleges bevatten informatie die je nodig hebt voor de opdrachten. De gastcolleges dienen als verdiepingsmateriaal. Hierin vertellen specialisten uit het bedrijfsleven en andere onderzoeksgebieden over hun ervaring met Recommender Systems in de praktijk.

De technische colleges bestaan uit instructievideo’s.

De vorm van de gastcolleges zal gedurende het vak duidelijker worden.

Opdrachten

Na elke deadline worden je opdrachten beoordeeld en krijg je korte feedback over de gekozen oplossing en hoe het gemaakte programma in elkaar steekt. Je krijgt voor elke opdracht een cijfer op een schaal van 1 t/m 10. Het eindcijfer voor de individuele opdrachten is het gemiddelde van deze cijfers.

Het is belangrijk dat je zelfstandig aan de slag gaat en goed gebruik maakt van de aangeboden online hulp.

Te laat

De deadlines voor dit vak zijn strict, maar er is ruimte voor uitloop. Als de opdracht na de gestelde deadline inleverd wordt het nog wel nagekeken, maar kan je niet meer de volle punten halen.

Als je 24 uur na de deadline de opdracht inlevert kan je nog maximaal een 7 krijgen voor de opdracht.

Daarna kan je nog tot maximaal 4 dagen na de deadline inleveren. In dat geval kan je maximaal een 5.5 halen voor de opdracht.

Nog later inleveren kan niet.

Als je niet optijd kan inleveren omdat je (langdurig) ziek bent, neem dan even contact op: progik@mprog.nl

Samenwerken

Voor deze opdrachten is samenwerken niet toegestaan. Zie ook het kopje “Samenwerken, fraude en plagiaat”.

Tentamen

Hier volgt een overzicht van de stof voor het tentamen.

 • de begrippen bij de individuele opdrachten uit weken 1 t/m 4
 • de inhoud van de (gast)colleges in weken 1 t/m 4

Omdat er maar één tentamen is, zal de herkansing al in week 9 van het vak plaatsvinden. Zo heb je genoeg ruimte om je voor te bereiden en liggen de colleges nog vers in je geheugen.

Groepsproject

In week 6 t/m 8 ga je aan een groepsproject werken. Voor het groepsproject zal je in groepen van 4 gaan werken. Hiervoor lever je elke week een voortgangsrapport in. Aan het einde lever je ook je code in en geef je een mondelinge eindpresentatie aan de docent.

Voor dit project krijg je cijfer per groep een gezamelijk cijfer. Dit cijfer is gebaseerd op de volgende onderdelen:

 • de tussenrapporten
 • de ingeleverde code
 • de eindpresentatie

Samenwerken, fraude en plagiaat

Samenwerken is voor de individuele opdrachten van dit vak niet toegestaan. Tijdens de laptopcolleges is het natuurlijk prima als je de opgave bespreekt met de student die naast je zit. Het is echter niet toegestaan om delen van code van je medestudenten, of van internet, over te nemen.

Een belangrijk verschil dus: je kunt discussiëren over de manier waarop je een probleem aanpakt, maar je kopieert nooit code van anderen. Om het jezelf niet moeilijk te maken kijk je dus doorgaans ook niet op het scherm van een ander.

Als je merkt dat je zodanig aan het overleggen bent dat je dezelfde code krijgt als de student die naast je zit, wordt het tijd om te stoppen en de assistent om hulp te vragen. Als dit gebeurt gaan we je vragen niet meer bij elkaar te zitten.

Kom je in tijdnood? Laat je niet verleiden tot het plegen van plagiaat. Je kunt de opdracht binnen zes dagen alsnog inleveren. We willen het graag zo oplossen dat jij het vak zelfstandig kunt halen. Vraag je docent om hulp als je er niet meer uitkomt!

Voor het groepsproject geldt iets soortgelijks, maar binnen de groep wordt er natuurlijk gewoon samengewerkt.

Plagiaatregeling

Fraude volgens de UvA: “Het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt.”

We gebruiken bij de beoordeling van de opdrachten plagiaatdetectie. Als blijkt dat je opgave geheel of gedeeltelijk overeenkomt met een andere inzending of een uitwerking van internet, dan zijn er twee mogelijkheden.

 • Er is een bronvermelding: in dat geval voldoe je niet aan de eis van het zelfstandig maken van de opgaven en wordt je inzending afgekeurd. Omdat dit meestal na de deadline is betekent dat doorgaans dat je het vak dit jaar niet kunt afronden.

 • Er is geen bronvermelding: in dat geval rapporteren we aan de examencommissie welke inzendingen overeenkomen, waarna de commissie beslist over te nemen maatregelen.

In eerdere jaren is één student uitgesloten van deelname na het kopiëren van een practicumopdracht. Andere studenten hebben een waarschuwing gekregen.

Zie ook: